ז . פעילויות נוספות צפיפות המספרים העשרוניים 1 לפניכם שלושה ישרי - מספרים : א . סמנו כל אחד מהמספרים האלה במדויק על ישר המתאים לו : . 0 . 18 0 . 036 0 . 2 ב . על איזה ישר אפשר לסמן את כל שלושת המספרים האלה ? סמנו אותם . 2 א . סמנו על אחד הישרים שבסעיף 1 את המספר 0 . 15 ב . סמנו על אותו ישר גם את המספר 0 . 3 ג . איזה מספר גדול יותר : ? 0 . 3 0 . 15 ד . סמנו על אותו הישר מספר שהוא גדול מ 0 . 15– וקטן מ . 3- כתבו לפחות שלושה אי–שוויונות שבהם מופיע המספר שלכם . פעילויות שונות 1 בכל סעיף השלימו שברים השווים למספר השלם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית