ו . צפיפות המספרים העשרוניים על ישר–המספרים ! היעזרו בישרים שעל דף הקרטון ובמגדלת . 1 א . סמנו את המספרים האלה על אחד הישרים המצוירים על דף הקרטון : 0 . 099 0 . 643 0 . 829 0 . 17 0 . 909 ב . כתבו לפי הציור אילו מהמספרים נמצאים בכל תחום : • בין ל– 0 . . ל– 0 . 85 ל . 1– בדיקה אם פתרתם נכון , כתבתם 4 מהמספרים , ונשאר מספר אחד שאינו שייך לשום תחום .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית