א . שברים , מספרים שלמים ומספרים מעורבים על ישר–המספרים 1 א . תכננו וציירו ישר–מספרים , וסמנו עליו בערך את המספרים האלה : ב . סמנו על הישר שלכם גם את המספרים האלה : דיון האם מצאתם מקומות הגיוניים למספרים השלמים האלה ? האם יש מרחקים שווים בין המספרים השלמים העוקבים שסימנתם על הישר ? כמה קטעי יחידה מצוירים על הישר שלכם ? ג . האם יש על הישר שלכם שני מספרים לא–שלמים , שהמרחק ביניהם שווה לקטע יחידה ? מהם ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית