ג . קנה–מידה במפות 1 המרת יחידות אורך א . המרחק בין בית–שמש לירושלים הוא 20 ק"מ . חשבו את המרחק במטרים . ב . המרחק בין ירושלים לתל–אביב הוא 60 ק"מ . אורך נמלה חומה הוא 1 ס"מ . אם נמלים חומות יסתדרו בשורה צפופה ( בלי רווחים ) מירושלים עד תל–אביב - כמה נמלים יהיו בשורה ? ג . רונית חישבה את המרחק בין ירוחם לדימונה לפי המפה שלה , וקיבלה 1 , 800 , 000 ס"מ . מהו המרחק בקילומטרים ? ד . יותם נוסע מביתו לבית–הספר שלוש תחנות באוטובוס . מה יכול להיות המרחק בין בית–הספר לביתו של יותם ? 500 , 000 ס"מ 500 ס"מ 2500 ס"מ 25 , 000 ס"מ קו אווירי - מרחק בקו ישר , בלי להתחשב בפיתולי הדרך ; ביטוי המציין מרחק גאוגרפי בין שני מקומות , ולא את אורך הדרך ביניהם . דוגמה : המרחק מירושלים לתל - אביב לאורך מסילת הרכבת הוא 85 ק"מ . בקו אווירי - כ 50 - ק"מ .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית