א . קנה–מידה מהו ? 1 עבדו בקבוצות : א . סרטטו במחברת את חדר הכיתה שלכם , כך שייראה דומה לחדר במציאות . ב . סרטטו גם את מקומם של פרטים שונים בחדר : שולחן המורה , הלוח ופרטים נוספים , כרצונכם . ג . דיון השוו בין הסרטוטים שלכם : במה הם דומים זה לזה ? במה הם שונים זה מזה ? איך החלטתם באיזה גודל לסרטט כל פרט בחדר ? 2 לפניכם סרטוט מוקטן של עיפרון . אורך העיפרון במציאות הוא 18 ס"מ . א . נתאר את הקשר בין מידת העיפרון בסרטוט לבין מידתו במציאות בעזרת טבלת התאמה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית