עבודה מסכמת יחס עבדו במחברת . 1 לפניכם אוסף של עיגולים ומשולשים : א . מה היחס בין מספר העיגולים לבין מספר המשולשים ? • כתבו עוד יחס מתאים בין מספר העיגולים לבין מספר המשולשים . ב . האם אפשר לומר שהיחס בין מספר העיגולים לבין מספר המשולשים באוסף  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית