ה . חלוקה לחלקים לא שווים 120 1 ילדים וילדות בוגרי כיתות א , ו80– ילדים וילדות בוגרי כיתות ב , משתתפים בקייטנה בקייטנה יש 30 כדורים . דיון כיצד , לדעתכם , כדאי לחלק את הכדורים בין שתי הקבוצות ? 2 לפניכם אוסף של 30 חרוזים ירוקים ואפורים . צבעם של החרוזים נמחק פירקו את האוסף לחוליות שוות , שהיחס בהן הוא  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית