ד . בעיות יחס 1 כדי להכין צבע ירוק לצביעת הגדר שלנו , ערבבנו צבע כחול וצבע צהוב . היחס בין פחיות הצבע הכחול לבין פחיות הצבע הצהוב שערבבנו הוא : א . במחסן יש 20 פחיות של צבע כחול . כמה פחיות של צבע צהוב יש להזמין כדי להכין צבע ירוק באותו גוון כמו הגדר , ומבלי שיישארו עודפי צבע ? ב . דיון דונו בדרכי הפתרון . ג . הכינו במחברת טבלת התאמה , ותארו בה את השאלה . ד . בחנות היו 12 פחיות של צבע צהוב . כמה פחיות של צבע כחול צריך כדי להכין את הגוון הירוק ( מכל המלאי ?( ה . אורנה ערבבה 4 פחיות של צבע כחול ו 2 - פחיות של צבע צהוב . האם היא קיבלה את הגוון הירוק המיועד לצביעת הגדר ? הסבירו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית