ג . יחסים שווים - יחס מורחב וטבלות התאמה 1 א . כתבו את היחס המתאים למחרוזת הזו : ב . הרכיבו מחדש את המחרוזת כך : צרפו כל שתי חוליות לחוליה אחת . ציירו את המחרוזת שהתקבלה . כתבו את היחס המתאים למחרוזת החדשה . היחס שהתקבל על - ידי צירוף החוליות נקרא יחס מורחב של היחס המקורי . ג . האם היחסים שכתבתם בסעיף א ובסעיף ב שווים זה לזה ? הסבירו . ד . חזרו אל המחרוזת המקורית , והרכיבו אותה מחדש כך : צרפו כל שלוש חוליות לחוליה אחת . ציירו את המחרוזת שהתקבלה . כתבו את היחס המתאים למחרוזת שנוצרה . • גם היחס של המחרוזת הזאת הוא הרחבה של היחס שבמחרוזת המקורית . האם גם הפעם נקבל יחסים שווים ? הסבירו . כתבו שוויון מתאים של יחסים . ה . האם היחסים שקיבלתם בסעיף ב ובסעיף ד שווים זה לזה ? הסבירו . ו . הפעם צרפו יחד את כל החרוזים של המחרוזת המקורית לחוליה אחת , וציירו את המחרוזת שהתקבלה . כתבו את היחס המתאים למחרוזת החדשה . קיבלתם הרחבה נוספת . כתבו שוויון של יחסים . המשך  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית