עבודה מסכמת בעיות התאמה במספרים טבעיים ; יחידות מידה עבדו במחברת . 1 השלימו את המספרים החסרים בטבלה . סמנו את החצים ואת הפעולות . 2 פתרו את המשוואות . 3 כינרת אוהבת לצפות בטלוויזיה ופחות אוהבת להתאמן בנגינה בכינור . היא עשתה הסכם עם הוריה : לכל 3 שעות צפייה בטלוויזיה היא מתחייבת לנגן שעתיים . פתרו בעזרת טבלת התאמה , וכתבו תרגיל ותשובה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית