ו . יחידות מידה אורך ומשקל 1 מדדו בסרגל או בסרט מידה וכתבו את התוצאות . זכרו : מידה כותבים במספר וביחידות המידה . מה גובה השולחן ? 90 ס"מ א . מה הגובה של חבר או חברה שלכם ? ב . מה רוחב השולחן שלכם ? ג . מה המידות של מרצפת בכיתה ? אורך 1 ק"מ 1000 מ' 1 מ' 100 ס"מ 1 ס"מ 10 מ"מ  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית