ה . טבלות התאמה נוספות 1 לפניכם כלל התאמה : כל 6 ריבועים מתאימים ל 7 - קווים . הוסיפו לטבלת ההתאמה שלפניכם התאמות שנוצרות מכלל ההתאמה . 2 לפניכם טבלות התאמה שחסרים בהן מספרים . השלימו אותן . אפשר להיעזר בציורי התאמות . הוסיפו לכל טבלה שתי התאמות משלכם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית