ג . כללי התאמה נוספים בכללי ההתאמה שלמדנו עד כה , התאמנו כמה פריטים לפריט אחד . כעת נעסוק גם בכללי התאמה אחרים . לפניכם דוגמה לכלל התאמה כזה . כלל ההתאמה : כל שני כוכבים מתאימים לשלושה קווים . דיון כיצד נוצרה ההתאמה ? מה המשמעות של ? * 3 במה כלל התאמה זה שונה מכללי התאמה שהכרתם קודם ? 1 ציירו וכתבו במספרים עוד התאמה , שכלל ההתאמה שלמעלה משוכפל בה 10 פעמים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית