ב . טבלות התאמה נלמד לכתוב את כלל ההתאמה ואת ההתאמות שנוצרות ממנו - בטבלת התאמה . כלל ההתאמה : כל עיגול מתאים ל 4 - משולשים . א . כותבים כותרות בטבלה . ב . כותבים את כלל ההתאמה . ג . כותבים התאמות שונות שנוצרות מכלל ההתאמה . ( אפשר להיעזר בטבלות ציורים ( . ! שימו לב : בטבלת התאמה כותבים רק שורות שנוצרות מכלל ההתאמה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית