פרק לא המלחמה בפלשתים - ומותם של שאול ובניו 1 קרא את פרק לא וכתוב : מי אינו נזכר בפרק זה ולא השתתף במלחמה בפלשתים - ומדוע ? שים לב : היכן היה בזמן המלחמה בפלשתים - ומה עשה ? ) פרקים כט-ל . ) 2 " ּופלׁש ?? ים נלחמים ּבי ? ִ ?? אל" ) פס' א ( א . קרא את פירוש רש"י לפס' א . היעזר במידע שבעמ' 64 ובפרק כח פס' ד - וכתוב : ? מהו העניין הראשון שאליו חוזר פרק לא ? ? ומה היה הנושא שהפסיק את העניין הראשון ? ) פרקים כט-ל ( ב . מה היו תוצאות הקרב בהר הגלבוע ? שים לב לתגובתם של לוחמי ישראל - ולנפגעים בקרב הלוחמים ומשפחת המלך . ג . " ו ? כ ? ד ה ? לחמה אל ? א ? ? ל" ) פס' ג : ) במה כבדה עליו המלחמה ? כתוב לפי פירוש מצודת דויד . ד . כיצד הגיב שאול לזיהויו על ידי הפלשתים ? למורה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית