פרק ל דויד נלחם בעמלקים 1 בפרק כט למדת על התנגדותם של שרי פלשתים להשתתפות דויד ואנשיו במלחמה בישראל . " ו ???? ם ? וד ה ? א ואנ ?? יו ללכת ?? קר" ) פרק כט פס' יא . ) קרא פרק ל פס' א-ו . היעזר במילון שבסוף החוברת וכתוב : א . " ועמלקי ֲ פ ?? ט ? אל נגב ואל צקלג" ) פס' א ( ? היכן היו דויד ואנשיו בזמן פשיטת העמלקים ? ? מה היו תוצאות הפשיטה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית