פרק כט הפלשתים נאספים למלחמה בישראל - ודויד אתם 1 פתיחה א . קרא פרק כט פס' א - עד לטעם אתנחתא . חזור וקרא בפרק כח פס' א - עד לאתנחתא , וכתוב : מהי השאלה העולה מהשוואת הפסוקים ? ב . קרא את המידע שבמסגרת : בפירושו של רמב"ן - ר' משה בן נחמן - נזכר כלל חשוב במקרא : " בעבור שהפסיק בה - הוצרך לחזור ולהתחיל בראשונה , " כלומר : יש מקרים שבהם הכתוב מתחיל בעניין מסוים - אך מפסיק ועובר לעניין אחר . ואז , כשהוא חוזר לעניין הראשון , הוא משתמש שוב באותן המילים . ג . כתוב : ? מהו העניין שבו התחיל הכתוב בפרק כח פס' א ? ? מהו הנושא שבו עסק הכתוב לאחר מכן , בפרק כח ? ? כיצד הכלל של רמב"ן עונה על השאלה שכתבת בסעיף א ? 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית