3 פרק כו דויד ושאול במדבר זיף 1 תזכורת בפרק כד למדת על המרדף של שאול אחרי דויד ועל הפגישה ביניהם במערה בעין גדי . באותה הזדמנות נמנע דויד מפגיעה בשאול , מׁש ִ יח ד , ' ועל כך הודה שאול לפני דויד : ? " י א ? ה ? מל ? ני ה ? ֹובה ואני ? מל ? י ? הָרעה ָ ... את אׁש ֶ ר ס ?? ני ד' ּביד ? ו ? א ה ? ג ? ני" ( פרק כד פס' יז-יח . ( האם דברי החרטה של שאול הביאו לסיום המרדף אחרי דויד ? קרא פרק כו פס' א-ז .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית