פרק כג " ו ַ ירא דוד כי יצא ש ׁ אול לבקש ׁ א ֶ ת נפשו ֹ " 1 דויד נלחם בפלשתים בקעילה תזכורת בפתיחת פרק כב למדת כי דויד ברח מפני שאול למואב ) וגם הביא לשם את הוריו . ) אבל לפי הוראתו של גד הנביא , חזר דויד ליהודה . א . קרא פרק כג פס' א-טו . דויד שמע כי הפלשתים נלחמים באנשי קעילה ובוזזים את יבול התבואה - מקור המזון העיקרי של אנשי העיר . ואז - "ו ? ל ? ? וד ואנ ? ו ? קעילה ִ ו ?? חם ?? ל ? ?? ים" ) פס' ה . ) מצא במפה שבסוף החוברת את קעילה וכתוב את שם היישוב הקרוב ביותר . ב . האם דויד יצא למלחמה על דעת עצמו ? הוכח את תשובתך מן הפסוקים . ג . מדוע חזר דויד ושאל בד' פעם שנייה ? היעזר בפס' ג . ד . " ו ?? אל ? ? וד ? ד , "' "ו ?? סף ע ? ד ? וד ל ? אל ? ? ד "' ) פס' ב , ד ( איך שאל בד ? ' היעזר בפס' ו . ה . מה היו תוצאות המלחמה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית