שאול הורג את כוהני נוב 1 " ו ??? אמר ?? א ? ל ?? מע נא ? ן אחיט ? ב" ) פרק כב פס' יב ( קרא פרק כב פס' יב-טו , המציגים את השיחה בין שאול המלך לאחימלך הכוהן . בעקבות דברי דואג החליט שאול לקרוא לאחימלך - לא כדי לבדוק אם דברי דואג נכונים , אלא כדי להאשים את אחימלך . כתוב : א . במה האשים שאול את אחימלך הכוהן ? ? האשמה כללית ) פס יג - עד לאתנחתא ( ? פירוט ההאשמה - וההוכחות ב . לאיזה מן הפרטים בדברי ההאשמה של שאול התייחס אחימלך בתשובתו ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית