פרק כב דויד בורח מפני שאול - "וי ִּ שמע שאו ּ ל כ ִּ י נודע דוד" 1 תזכורת בסוף פרק כא מסופר על דויד , שברח מפני שאול אל אכיש מלך גת , אך המלך גירש אותו בטענה : "הזה יב ? א אל ? יתי " !? ) פרק כא פס' טז ( קרא פרק כב פס' א-ה וכתוב : א . לאן נמלט דויד אחרי שגורש מגת ? מצא את המקום במפה שבסוף החוברת וכתוב את שם היישוב הקרוב לו ביותר . ב . ? כמה אנשים הצטרפו אל דויד ? ? מי הם היו ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית