פרק כא דויד בנוב , עיר הכוהנים 1 תזכורת בפרק כ למדת על עוד הידרדרות ביחסים בין שאול המלך לדויד , ועל הכרזתו של שאול כי דויד הוא ? " ן מות" ) פרק כ פס' לא . ) יהונתן הודיע על כך לדויד , והם נפרדו זה מזה בהתרגשות ובבכי . יהונתן בירך את דויד במילים "ל ? ל ?? ל ? ם" וחזר על הברית והשבועה שביניהם ) פרק כ פס' מב . ) בפתיחת פרק כא מסופר כי יהונתן חזר אל עירו - ודויד הגיע אל נוב , עיר הכוהנים . עבור למפה של נדודי דויד שבסוף החוברת , ומצא את העיר נוב . כתוב : מהו שם היישוב הקרוב ביותר לנוב ? 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית