פרק כ " וי ֵּ דע יהונ ָ תן כ ִּ יכל ָ ה היא מע ִ ם אב ִ יו להמית את דוד" 1 פתיחה קצרה בפרק יט למדת על ניסיונותיו של שאול לפגוע בדויד ולהרוג אותו - וגם על ההבטחה בשבועה שנתן שאול ליהונתן בנו : "חי ד' אם י ? מת ] דויד " . ] ( פרק יט פס' ו ) יהונתן האמין להבטחה של שאול אביו , שלא יהרוג את דויד , וכנראה שלא ידע על המשך הניסיונות של שאול לפגוע בדויד . קרא פרק כ פס' א-ד . א . מצא וכתוב את ההוכחה לכך שיהונתן לא ידע על כוונתו של שאול אביו להרוג את דויד - ? בדברי יהונתן לדויד ? בדברי דויד ליהונתן ב . איך הסיק דויד את המסקנה , ששאול מבקש להרגו ? היעזר בפירוש רש"י לפס' ג וכתוב בלשונך . 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית