פרק יט דויד בורח מפני שאול 1 תזכורת - ופתיחה בפרק יח למדת על השינוי לרעה ביחסו של שאול אל דויד ועל ניסיונותיו לפגוע בדויד בתחבולות שונות ובסתר - אך ללא הצלחה : " ויהי ? א ? ? ל איב את דוד ? ל ה ? מים" ( פרק יח פס' כט . ( ומה היה יחסו של העם אל דויד ? חזור לפרק יח פס' ל . היעזר בפירוש מצודת ציון ( ד"ה "ו ? יַקר - ( " וכתוב במחברת . 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית