פרק יח דויד , שאול ויהונתן 1 לאחר ניצחונו של דויד על ? לית הפלשתי - פגש דויד את שאול המלך ( פרק יז פס' נז , ( וגם את יהונתן , בנו של שאול ( פרק יח . ( קרא פרק יח פס' א-ה . א . העתק את הטבלה למחברת והשלם במקומות המתאימים : ב . בפס' א , ג יש מילה אחת החוזרת ארבע פעמים - מהי ? ג . כתוב לפי פס' א , ג-ד - ולפי פירוש מצודת דויד לפס' ג : " ו ? כ ? ת יה ? נתן ודוד ?? ית" - מדוע ? ד . מה הייתה תגובת העם ואנשי המלך לתפקידיו של דויד ? למורה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית