תוכן העניינים פרק כא : דויד בנוב , עיר הכוהנים 31 ....................................................................................... פרק כב : דויד בורח מפני שאול - "וישמע שאול כי נודע דוד 33 ....................................... " שאול הורג את כוהני נוב 36 ..................................................................................... פרק כג : " וירא דוד כי יצא שאול לבקש את נפשו 39 .......................................................... " פרק כד : שאול ודויד במערה בעין גדי 42 ............................................................................... פרק כה : דויד , נבל ואביגיל 47 ................................................................................................. פרק כו : דויד ושאול במדבר זיף 52 ......................................................................................... פרק כז : דויד בצקלג 57 ........................................................................................................... פרק כח : הפלשתים נאספים למלחמה בישראל - ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית