משרד החינוך מינהל החינוך הדתי המרכז לטכנולוגיה חינוכית יסודי בין שאול המלך - לדויד בן ישי שמואל א פרקים טז-לא  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית