יחידה : 5 העולם המודרני במשבר בפתח היחידה היחידה עוסקת בתהליכים שגרמו לפרוץ " המלחמה הגדולה" - מלחמת העולם הראשונה ( 1918-1914 ) ובמאפייניה המרכזיים . אירועי המלחמה השפיעו גם על העם היהודי ועל המשך התפתחותה של התנועה הציונית . מה בכותרות ? כותרות הפרקים והסעיפים כוללים מידע על האירועים והתהליכים שהתרחשו בתקופה . עיינו בהן . • איזה מידע תוכלו להפיק מן הכותרות ? • אילו שאלות מתעוררות בכם למקרא הכותרות ? מה בתקופה ? על ציר הזמן מוצגים אירועים מרכזיים שהתרחשו בתקופה שהיחידה עוסקת בה , בעיקר באירופה . עיינו בהם . לאחר לימוד היחידה : • העתיקו למחברתכם את ציר הזמן שלפניכם והוסיפו עליו עוד אירועים - בעזרת המידע המצוי ביחידה . • בחרו שני אירועים שלדעתכם הם אירועים מרכזיים ונמקו את בחירתכם . מדע וחיי היומיום במאה ה19– התפתחות המדע והשפעתו על חיי היומיום מאפיינים את התקופה המודרנית . • לקטו דוגמאות לכך מן היחידה . • על אילו תחומי חיים השפיעה התפתחות המדע ? • אילו שכלולים נעשים בימינו בחידושים הטכנולוגיים של המאה ה ? 19–  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית