ארגונים ומפלגות בתנועה הציונית ומחוצה לה הבונד - מפלגה יהודית סוציאליסטית באותה שנה שבה התקיים הקונגרס הציוני הראשון ונוסדה ההסתדרות הציונית , ( 1897 ) נוסדה בווילנה בכינוס חשאי ובלתי לגלי ( לא חוקי ) מפלגה יהודית סוציאליסטית , מפלגת "הבונד . " שם המפלגה הוא קיצור השם ביידיש של "ברית כללית של פועלים יהודים בליטא , בפולין ורוסיה . " הבונד הציע פתרון שונה מן הפתרון הציוני לבעיית העם היהודי . הוא ביקש לפעול למען אוטונומיה תרבותית ליהודים בארצות מגוריהם וערך את פעילותו ביידיש , שהייתה השפה שבה דיברו המוני העם . מתוך תפיסה זו פעל הבונד נגד הקמת התנועה הציונית , ולכן גם שלל את הציונות הסוציאליסטית ונאבק בה . לפי תפיסתו , מטרת הציונות להשגת טריטוריה ליהודים היא חסרת משמעות , מפני שטריטוריה לא תפתור את בעיית כל היהודים , אלא תוכל להכיל רק חלק מן העם היהודי . במלחמתו בציונות טען הבונד כי הציונות מייצגת את הבורגנות היהודית , ואילו הבונד - את הפרולטריון היהודי המתרושש . מאבק הבונד בציונות החריף כאשר גברה הפנייה של היהודים אל הציונות , בעיקר מזמן הקמת הציונות הסוציאליסטית . הוויכוח בקונגרס אוגנדה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית