החייאת השפה העברית אליעזר בן יהודה פועל להחייאת השפה העברית שיבת העם היהודי למולדתו הייתה כרוכה גם בהחייאת השפה העברית כשפת דיבור . שפות הדיבור המקובלות בארץ ישראל בחיי היומיום בין היהודים בני העדה הספרדית הייתה ערבית ולדינו , ובין היהודים האשכנזים - יידיש . השפה העברית נחשבה בקרב רוב היהודים מן היישוב הישן לשפת קודש - שפת התפילה , הפרשנות וההלכה - ולא שפת היומיום . עם העלייה לארץ ישראל החל חידוש הלשון העברית - חידושי מילים ויצירת צורות ביטוי בעברית שדרשו חיי היומיום . אחד ממחוללי השינוי במעמדה של השפה העברית , מלשון הקודש ללשון מדוברת , היה אליעזר פרלמן אשר בחר לעצמו שם עברי - בן יהודה . אליעזר בן יהודה , ( 1922-1858 ) יליד ליטא , קיבל חינוך יהודי מסורתי בחדר ובישיבה . בבגרותו הושפע מן ההשכלה העברית ברוסיה ( עמ' . ( 110 ההחלטה לעלות לארץ ישראל גמלה בלבו בהיותו סטודנט לרפואה בפריס . הוא עלה לארץ ישראל ( בתשרי תרמ"ב , ( 1881 - וסמוך לעלייתו החליט כי יחד עם רעייתו דבורה יקימו את " הבית דובר עברית הראשון , " וזאת - למרות אוצר המילים הדל שהיה בפיה של דבורה . מכיוון שהחליט שביתו ומשפחתו ישמ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית