ימי העלייה הראשונה עלייה לאומית ראשונה מגיעה לארץ ישראל השנים , 1904-1881 שבהן עלו לארץ ישראל כ25– אלף יהודים , בעיקר מרוסיה ומרומניה - נקראת תקופת העלייה הראשונה . גם לפני כן עלו יהודים לארץ ישראל , אבל עלייה זאת נקראת עלייה ראשונה מפני שלראשונה הגיעו עולים ממניעים לאומיים . בארץ ישראל חיו יהודים , בני "היישוב הישן , " והם התרכזו בעיקר בארבע ערי הקודש - ירושלים , טבריה , צפת וחברון - ובתקופה זאת כבר החלו לבנות בירושלים שכונות חדשות מחוץ לחומות ואף להקים יישובים חדשים ( עמ' . ( 190-185 העלייה הראשונה הגיעה בשני גלים : הגל הראשון הגיע ב1882-1881– בעקבות הפרעות ברוסיה , והגל השני בשנים 1891-1890 בעקבות גזירות חדשות נגד היהודים ברוסיה , ובעיקר בגלל גירוש היהודים ממוסקבה ( עמ' . ( 124 רוב העולים היו אנשים דתיים בעלי משפחות , ומבחינה כלכלית הם היו בני המעמד הבינוני . בין הבאים היו גם שליחים של "חיבת ציון" אשר עלו כדי לבחון את אפשרויות ההתיישבות בארץ עבור חבריהם . כאלה היו זלמן דוד לבונטין ויוסף פיינברג , שנמנו עם מייסדי חברת "ועד חלוצי יסוד המעלה" ביפו . החברה נועדה לסייע לעולים בצעדיהם הרא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית