תמורות ב"יישוב הישן" האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל גדלה החל מן המחצית השנייה של המאה ה19– הלכה וגדלה האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל . למרות תנאי החיים הקשים החלו להגיע לארץ ישראל הן עולים יחידים והן חבורות עולים , הן מארצות מאירופה והן מן המזרח התיכון ומצפון אפריקה . מרבית העולים עלו לארץ במטרה ללמוד בה תורה ולהיקבר בה . הם ביקשו להשתקע בעיקר בירושלים , אך גם בערי הקודש האחרות . גידול האוכלוסייה בירושלים גרם לביקוש גדול לדירות ולכן האמיר שכר הדירה וגברה הצפיפות . בין העולים היו יהודים אמידים שלא נזקקו כלל לתמיכה . הם קנו בתים וחצרות מכספם ואף ביקשו לרכוש קרקעות . לאחר רעידת האדמה הגדולה בצפת ב , 1837– עברו רבים מניצולי הרעש לירושלים . עם גידולה של העדה האשכנזית החלו מאבקים בין העדות . הנהגת העדה הספרדית ביקשה להחזיק בידיה את השליטה על כלל היישוב הן כלפי פנים והן כלפי חוץ , ואילו העדה האשכנזית ביקשה לבטל את תלותה הכספית והארגונית במוסדות העדה הספרדית . לאחר השתדלויות ממושכות השיגו האשכנזים מן השלטון העות'מאני זכות לשחיטה נפרדת ואף רכשו לעצמם קרקע לקבורה נפרדת . כך לא נזקקו עוד היהודים הא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית