ארץ ישראל מוקד לאינטרסים מנוגדים ארץ ישראל , מחוז באימפריה העות'מאנית בשנת 1517 כבשו העות'מאנים את ארץ ישראל מן הממלוכים ושלטו בה מאז ועד , 1917 במשך 400 שנה . במסגרת האימפריה העות'מאנית לא הייתה ארץ ישראל יחידה מנהלית עצמאית אלא חלק מן הווילאיתים ( הפלכים ) של סוריה ולבנון . אין מידע מדויק על גודלה של האוכלוסייה בארץ ישראל בראשית המאה ה , 19– ומעריכים כי מנתה כ250– אלף תושבים , מרביתם ערבים . בערים בארץ ישראל חיו כ50– אלף ערבים ( מוסלמים ונוצרים ) ובכפרים כ150– אלף פלאחים . התושבים הערבים המוסלמים היו מאורגנים בחמולות - משפחות מורחבות . נוסף על אלה חיו בארץ ישראל בדווים נודדים , עובדי אדמה , ומספרם כ50– אלף נפש . התושבים היהודים , מרביתם ספרדים ומיעוטם אשכנזים , התרכזו בעיקר בארבע ערי הקודש : ירושלים , חברון , צפת וטבריה , ומעריכים כי בראשית המאה ה19– הם מנו כ 6 , 000– נפש . באימפריה העות'מאנית , שהייתה אימפריה מוסלמית , נחשבו הנוצרים והיהודים לכופרים , ולכן מעמדם היה של בני חסות , והוטלו עליהם מיסים מיוחדים ( עמ' . ( 167 במהלך המאה ה19– גדל בהדרגה מספרם של הערבים שהיו לתושבי קבע בכפר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית