"החתונה‭,"‬ מרק שגאל, ציור שמן, 1910 מרק שגאל ‭,(1985-1887)‬ צייר יהודי בן העיירה ויטבסק שברוסיה הלבנה (מפה ‭,1‬ עמ' ‭.(100‬ למד ב"חדר" ואחר כך בבית ספר כללי ובבית ספר לאמנות בפטרסבורג. בשנת 1910 עזב את רוסיה ועבר לפריס לתקופה מסוימת, שב לרוסיה ואחר כך עבר לברלין. לדבריו, שורשי אמנותו מצויים בעיירה היהודית, ואכן, בציוריו דימויים המבטאים את זיכרונותיו מן העיירה היהודית של ימי ילדותו. בתמונה זו אפשר להבחין בבתי העיירה, וכן בכליזמרים, בשואב המים ובדמויות אחרות מן העיירה.

מרק שגאל , ( 1985-1887 ) צייר יהודי בן העיירה ויטבסק שברוסיה הלבנה ( מפה , 1 עמ' . ( 100 למד ב"חדר" ואחר כך בבית ספר כללי ובבית ספר לאמנות בפטרסבורג . בשנת 1910 עזב את רוסיה ועבר לפריס לתקופה מסוימת , שב לרוסיה ואחר כך עבר לברלין . לדבריו , שורשי אמנותו מצויים בעיירה היהודית , ואכן , בציוריו דימויים המבטאים את זיכרונותיו מן העיירה היהודית של ימי ילדותו . בתמונה זו אפשר להבחין בבתי העיירה , וכן בכליזמרים , בשואב המים ובדמויות אחרות מן העיירה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית