תמורות במעמדם המשפטי של היהודים יהודי צרפת מקבלים זכויות אזרח האירועים המהפכניים שהתרחשו בצרפת ב1789– העלו את שאלת זכויותיהם ומעמדם של היהודים במדינה . חברי האסיפה הלאומית של צרפת דנו בשאלה : האם החירות והשוויון , שהוכרז עליהם ב " הצהרת זכויות האדם והאזרח , " חלים גם על היהודים ? בתום דיון ממושך ולאחר מאבק קשה של יהודי צרפת , נחקק חוק שהקנה זכויות אזרח מלאות לכל יהודי בצרפת ( ספטמבר . ( 1791 כך היו יהודי צרפת לראשונים בין קיבוצי היהודים במדינות אירופה שזכו לשוויון זכויות אזרחי . מאותו זמן ואילך הייתה פתוחה הדרך ליהודים להשתלב בכל תחומי החיים במדינה , כולל הפוליטיקה והכלכלה , למלא משרות ממשלתיות ולעסוק במקצועות חופשיים . השוויון שהעניק החוק ליהודי צרפת הביא לידי כך שיהודים רבים עברו מערי השדה לערים מרכזיות והצטרפו אל היהודים שכבר התגוררו בהן . בערים נפתחו לפניהם מוסדות להשכלה גבוהה ללא הגבלה ואפשרויות כלכליות חדשות . אולם לשוויון היה גם מחיר : היהודים נאלצו לוותר על כל זכויות היתר ( הפריבילגיות ) שניתנו להם בעבר . הם ויתרו על האוטונומיה הקהילתית שנהנו ממנה , בוטלו סמכויות השיפוט של הקהי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית