יחידה : 2 יהודים בעולם משתנה בפתח היחידה היחידה עוסקת בהתמודדות יהודים - יחידים וקהילות , הוגי דעות ומשכילים לצד בעלי עסקים ועובדים - עם השינויים שחולל העולם המודרני . פרקי היחידה דנים בשאלות כגון : מה משמעות השוויון האזרחי שהיהודים קיבלו ? מה היה מחירו של השיוויון הן לגבי הפרט והן לגבי הכלל ? מה גרם להתפרצות האנטישמיות בתקופה המודרנית ? ומה היו גילוייה ? מה בכותרות ? כותרות הפרקים והסעיפים כוללים מידע על האירועים והתהליכים שהתרחשו בתקופה . עיינו בהן . • איזה מידע תוכלו להפיק מן הכותרות ? • אילו שאלות מתעוררות בכם למקרא הכותרות ? מה בתקופה ? על ציר הזמן מוצגים אירועים מרכזיים שהתרחשו בתקופה שהיחידה עוסקת בה , בעיקר באירופה . עיינו בהם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית