סדנת ההיסטוריון : ילדים במהפכה התעשייתית בראי הספרות סופרים ומשוררים תיארו ביצירותיהם את אורח החיים של ילדים ממשפחות פועלים בתקופת המהפכה התעשייתית וביטאו את סבלם ואת קשיי חייהם של הילדים . המשימה המרכזית בסדנה : הקמת ועדת חקירה ופרסום דו"ח הוועדה בנושא : " תנאי חייהם של ילדים עובדים בתקופת המהפכה התעשייתית" ( אפשר להיעזר גם בתוכני פרק ב : "המהפכה התעשייתית וצמיחת תנועת הפועלים ( " . • חשבו על אנשים המתאימים להופיע כעדים לפני הוועדה . • חברו שאלון לחקירת העדים . • שערו מה יהיו תשובותיהם של הנחקרים . • לוו את הממצאים שתחשפו בעדויות חזותיות - תמונות . • כתבו את מסקנות ועדת החקירה והוסיפו המלצות . מחירה של קידמה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית