מאבק על עיצוב פני אירופה המהפכה הצרפתית מחוללת שינויים המהפכה הצרפתית ( 1789 ) קבעה שני עקרונות מרכזיים שערערו על הסדר הפוליטי והחברתי שהיה קיים עד אז באירופה . עיקרון אחד קבע כי המדינה היא ארגון ריבוני ועצמאי , ואינה כפופה לרשות דתית , כלומר - המדינה אינה כפופה עוד לכנסייה , והמלך אינו שולט "בחסדי האל . " עיקרון שני קבע כי אמנה מוסכמת בין השלטון לבין האזרחים היא הבסיס למבנה החברתי . האמנה , מעין חוזה בין השלטון לעם , התבססה על התפיסה שלפיה מעמדם של בני אדם בחברה אינו קשור למעמד החברתי שבו נולדו . לכל אדם יש אפשרות לניידות חברתית : אדם נולד במעמד מסוים , ועל פי כישרונותיו ומעשיו הוא יכול לעבור למעמד אחר . " הצהרת זכויות האדם והאזרח , " שפורסמה בצרפת כמה שבועות לאחר תחילת האירועים המהפכניים ( אוגוסט , ( 1789 הפכה ל"אני מאמין" של העולם הדמוקרטי . ההצהרה מבוססת על עקרונות השאובים מתורותיהם של הוגי דעות מתקופת ההשכלה . נקבע בה כי כל בני האדם נולדו שווים וחופשיים וכי הזכויות הטבעיות של כל בני האדם - הזכות לחיים , הזכות לחירות והזכות לקניין - אינן ניתנות לביטול . ההצהרה פירטה את הזכויות הנוב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית