מ ס ע א ל ה ע ב ר עולם מודרני נולד המאה ה 19– על פי תוכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי קציעה אביאלי–טביביאן יועצים מדעיים : ד"ר רפי ואגו ד"ר אביבה חלמיש ד"ר מירי שפר באישור משרד החינוך מס' 3085 מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית היחידה להוראה מותאמת הספר פותח בידי צוות ההיסטוריה של היחידה להוראה מותאמת במרכז לטכנולוגיה חינוכית ניהול היחידה להוראה מותאמת : ד"ר רלי בריקנר ניהול המחלקה לפיתוח חומרי למידה : נעמי לימור ראש צוות היסטוריה , פיתוח וכתיבה : קציעה אביאלי–טביביאן יועצים מדעיים : ד"ר רפי ואגו - החוג להיסטוריה כללית , אוניברסיטת תל אביב ד"ר אביבה חלמיש - המחלקה להיסטוריה , האוניברסיטה הפתוחה ; המכללה האקדמית נתניה ד"ר מירי שפר - החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה , אוניברסיטת תל אביב עורכת : עריכה לשונית : תחקירנות , כתיבת נושא חתך ומפתוח : עריכת המפתח : תחקיר תמונות : כרטוגרפיה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית