שוב חישוב חקר נתונים נוסעים ברכבת ישראל לפניכם דיאגרמה המתארת את מספר הנוסעים בחלק מהקווים השונים ברכבת ישראל. בדיאגרמה זו השוו בין מספר הנוסעים בשנת 2002 לבין מספר הנוסעים בשנת .2005* מספר הנוסעים מספר הנוסעים ברכבת ישראל בשנים 2002 ו2005 לפי קווים 5,600,000 שנת 5,400,0002002 5,200,000 שנת 5,000,0002005 4,800,000 4,600,000 4,400,000 4,200,000 4,000,000 3,800,000 3,600,000 3,400,000 3,200,000 3,000,000 2,800,000 2,600,000 2,400,000 2,200,000 2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 יפהנהריהתל אביבתל אביבתל אביבאשקלוןאשקלון שם הקובאר שבעח נהריהחיפהנתניהתל אביבחיפה/נהריה התבוננו בדיאגרמה וענו על השאלות. א .באיזה קו היה מספר הנוסעים הגדול ביותר בשנת 2002 כמה נוסעים נסעו בו ב.באיזה קו היה מספר הנוסעים הקטן ביותר בשנת 2002 שכיח הוא הנתון המופיע כמה נוסעים נסעו בו מספר הפעמים הרב ביותר. ג .באיזה קו היה מספר הנוסעים הגדול ביותר בשנת 2005 כמה נוסעים נסעו בו ד.באיזה קו היה מספר הנוסעים הקטן ביותר בשנת 2005 כמה נוסעים נסעו בו *הנתונים נלקחו מאתר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית