ב השיטה הרומית לכתיבת מספרים 1א.התבוננו בתצלום השעון שממול. צי לו איך כתוב בשעון כל אחד מהמספרים האלה ם: א יי • המספר 1ל ב ןסו • המספר 5 • המספר 6 • המספר 7 ב.איך כתובים בשעון המספרים האלה • המספר 10 • המספר 11 • המספר 12 ג. שערו: איך כותבים בשיטה זו את המספר 13 ד.איך כתוב בשעון המספר 9  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית