ו השבר כמנת שלם בשלם עם המורה 1א.סבתא אפתה 4 פשטידות של תירס שוות בגודלן. היא חילקה כל פשטידה ל3 חלקים שווים כדי לתת לכל אחד משלושת נכדיה אותה כמות של פשטידה. ר ר ר ענתנירונתעוניענתניוענתניו תיתיתיתי • האם החלוקה הוגנת • אם מחברים את כל החלקים שקיבל כל נכד, האם קיבל יותר מפשטידה אחת או פחות • איזו מהתשובות מאלה מתאימה לכמות שקיבל כל נכד פשטידה אחת 1 פשטידה 11 פשטידות 11 פשטידות 3 פשטידה 4 פשטידות ב.ענת אמרה לסבתה שהיא לא הייתה חייבת לחתוך את כל הפשטידות והציעה לחתוך רק פשטידה אחת כך:  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית