ה חיבור וחיסור שברים 1פתרו. = 76 + 1,00027|יא = 48 + 181|ו = 103 - 106 |א 1+ 391 =44 +102 =12 -14 403 = 3|יב 6 6|ז 5 5|ב = 61 × 4 - 54 |יג = 5104 + 8 |ח = 32 - 1731 |ג = 4 × 62 + 54 |יד = 114 + 15 |ט = 47 - 10 |ד 3-401 =122 + 34 = 12 - 8 394 = 4|טו 5 5|י10|ה 2פתרו. שימו לב, בכל סעיף יש שברים שהמכנים שלהם שונים, ואפשר לצמצם או להרחיב אחד מהם כדי לקבל מכנים שווים. 132111 12 +10 |א = 10 - 14 |ב -13|ג = 122 = 4 3 6 6 2 3מצאו את כמות המיץ המעורב שתתקבל כשמערבבים 124 ליטר מיץ תפוזים ו 129 ליטר מיץ אננס. כתבו תרגיל מתאים ותשובה.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית