לקראת מציאת מכנה משותף א. השלימו בלוח הכפל את הכפולות של .7 7 הוא כפולה של 7 כי 0 70 = 10 × 7 . × 1 2 3 4 5 6 7 8 910 25 אינו כפולה של 7 כי אין מספר שלם שהוא פתרון 1 1 2 3 4 5 6 8 910 7 . של המשוואה 25 = × 2 2 4 6 8101 2161820 3 3 6 912151 8242730 4 4 81216202 4323640 5 510152025 30404550 6 6121824303 6485460  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית