ב צמצום במושב ניצן יש שדות שמגדלים בהם פלפלים. כל שדה מחולק בגדרות לחלקות שוות בשטחן. עם המורה 1בשנה הראשונה חולק שדה הפלפלים ל12 חלקות שוות בשטחן. כל אחד מהחקלאים קיבל 1 מהשדה. 12 בשנה השנייה מקצת החקלאים לא היו מעוניינים להמשיך ולעבד את החלקה שלהם בשדה. מועצת המושב החליטה לחלק את השדה בין מספר חקלאים קטן יותר. א. הציעו אפשרויות שונות לחלוקת השדה שווה בשווה בין מספר קטן יותר של חקלאים: הסירו חלק מהגדרות (סמנו כל גדר שאתם רוצים להוריד) והדגישו את הגדרות שיישארו. צעה 2 הצעה 1ה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית