א הרחבה במושב ניצן יש שדות שמגדלים בהם גידולים שונים. כל שדה מחולק לחלקות שוות בשטחן בעזרת גדרות. עם המורה 1בשנה הראשונה חולק שדה התירס בין שני חקלאים. כל אחד מהחקלאים קיבל 1 מהשדה. שנה ראשונה בשנה השנייה ביקשו חקלאים נוספים לגדל תירס.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית