לקראת הרחבה וצמצום 1א.כתבו שבר מתאים לחלק הצבוע של כל מלבן. איזה חלק משטח המלבן צבוע בכחול איזה חלק משטח המלבן צבוע בוורוד ב.סרטטו שני מלבנים כאלה במחברת. צבעו 1 משטח כל מלבן בשתי דרכים שונות. ג.סרטטו שני מלבנים כאלה במחברת. צבעו 1 משטח כל מלבן בשתי דרכים שונות.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית