שברים - חלק ד תוכן העניינים 28 לקראת הרחבה וצמצום 35 א.הרחבה 47 לקראת צמצום 49 ב.צמצום 61 ג.צמצום והרחבה 76 לקראת מציאת מכנה משותף 78 ד.מכנה משותף 96 ה.חיבור וחיסור שברים 119 ו.השבר כמנת שלם בשלם 125 שוב חישוב אבזרים לפרק דף כלי מדידהבסוף דפי עוגותהחוברת* מצבע ("טוש") מחיק ללוח לבן *את אוסף הדפים האלה אפשר למצוא גם באתר האינטרנט: math/.www.cet.ac.il  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית