שוב חישוב חיבור וחיסור 1נתון התרגיל הזה: 785 - 2,454 . בלי לפתור אותו השלימו את התרגילים האלה כך שהתוצאה שלהם תהיה גדולה ב200 מהתוצאה של התרגיל הנתון. 985 - |ד 785 - |א 2,45|ב 485 - |ה - 4 2,35|ג 1,785 - |ו - 4 פתרו את כל התרגילים ובדקו אם המספרים שהשלמתם מתאימים.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית