א המבנה העשרוני של מספרים עד מיליון תזכורתכדי להקל את הקריאה של מספרים גדולים נהוג לשים פסיק (,) אחרי כל שלוש ספרות החל מספרת היחידות. 1•סמנו פסיק במקום המתאים בכל מספר כדי להקל את קריאתו. •קראו את המספר וכתבו אותו במילים. • כתבו איזה ערך הספרה 2 מייצגת במספר. דוגמה1,206 - אלף מאתיים ושש הספרה 2 מייצגת שתי מאות . ג| א|12560ב|1256055125605 2השלימו את הטבלה. המספר בספרותהמספר במילים 17,805 חמישים ושלושה אלף מאה ועשר 99,002 אחד עשר אלף ועשר שלוש מאות שישים אלף ושישים 120,997 שני מיליון, מאתיים ואחד אלף 10,101,100 43,010,400 3כתבו בכל סעיף שני מספרים מתאימים בספרות. א|מספר זוגי שיש בו שש ספרות, וספרת עשרות האלפים שלו גדולה מספרת מאות האלפים.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית